"De advocaten die recht achter u staan"Remmen & Spiertz Advocaten heet sinds 1 juli 2017
Spiertz Advocaten

Wij zijn verhuisd en houden thans kantoor aan de:

Groesbeekseweg 186
6523 PC NIJMEGEN

INCASSO

Als ondernemer heeft u als uitgangspunt dat u uw crediteuren op tijd betaalt. Dit kan echter alleen als u door uw debiteuren eveneens op tijd wordt betaald. Helaas blijkt dat niet iedereen zo denkt zodat incassomaatregelen noodzakelijk zijn om de continuiteit van uw onderneming te waarborgen. Als u de stap neemt om vorderingen uit handen te geven dan wilt u ook snel resultaat zien.
Met de incassoformule die ons kantoor hanteert is een vlotte doorloop van het incassotraject gegarandeerd. Geen lange reeks incassobrieven en sommaties, maar direct de druk opvoeren en bij betalingsonwil dagvaarden. De ervaring leert dat dit voordelig en snel kan. U hoeft uw debiteuren dan in elk geval niet meer voor te financieren. 

Aanzegging incasso
Veelal is zachte dwang ook al genoeg om betaling te realiseren. Daarom is het ook mogelijk om ons uw laatste aanmaning te laten verzorgen zodat de debiteur ziet dat het meenens gaat worden. Hiervoor zijn in overleg vaste tarieven af te spreken welke afhangen van het volume.

Bezoekadres: Groesbeekseweg 186 - Tel. 024-2001 112 
BTW Nummer: NL 8174.66.186   -   Kamer van Koophandel: 17242084   -
Algemene Voorwaarden
Follow Advocaatboxmeer on Twitter