"De advocaten die recht achter u staan"Remmen & Spiertz Advocaten heet sinds 1 juli 2017
Spiertz Advocaten

Wij zijn verhuisd en houden thans kantoor aan de:

Groesbeekseweg 186
6523 PC NIJMEGEN

LETSELSCHADE

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u schade heeft opgelopen als gevolg van een verkeersongeval, een arbeidsongeval, een onjuiste medische behandeling of een beroepsziekte, dan heeft u baat bij een doortastende aanpak. Alle aspecten die van belang kunnen zijn voor een goede vaststelling van aansprakelijkheid en schade moeten in het oog worden gehouden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de grote impact op het slachtoffer en diens naaste omgeving.  Deze combinatie van factoren is veelal doorslaggevend om tot een optimale oplossing te komen en de consequenties van wat u is overkomen zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

Bezoekadres: Groesbeekseweg 186 - Tel. 024-2001 112 
BTW Nummer: NL 8174.66.186   -   Kamer van Koophandel: 17242084   -
Algemene Voorwaarden
Follow Advocaatboxmeer on Twitter