"De advocaten die recht achter u staan"Remmen & Spiertz Advocaten heet sinds 1 juli 2017
Spiertz Advocaten

Wij zijn verhuisd en houden thans kantoor aan de:

Groesbeekseweg 186
6523 PC NIJMEGEN

Maurice Remmen is MfN-registermediator. MfN is de Mediatorsfederatie Nederland, tot 1 januari 2014 bekend als de NMI.

U heeft een geschil met een particulier of instantie. U wilt dat zo snel mogelijk opgelost hebben. U heeft geen zin in ellenlange procedures. Denkt u dan aan mediation. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen. 

Mediation is vaak sneller en goedkoper. Mediation kan worden ingezet naast of in combinatie met andere methoden van geschillenbeslechting.
Doordat mediation aandacht besteedt aan de menselijke factor van het conflict leidt het vaak tot een verbetering van de onderlinge verstandhouding en is het dus een investering in de toekomst. 

Mediation kenmerkt zich door de zelfstandigheid van partijen, die op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid het mediationproces onder begeleiding van de mediator ingaan.

Vrijwel elk geschil leent zich voor mediation: burengeschillen, ruzies tussen ex-echtgenoten, onenigheid tussen erfgenamen, problemen in arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers, geschillen binnen samenwerkingsrelaties zoals maatschappen, maar ook wordt er steeds vaker naar het middel van mediation gegrepen in geschillen tussen burger en overheid.

Remmen & Spiertz Advocaten kan u in de persoon van MfN-registermediator Maurice Remmen in al deze gevallen van dienst zijn.
Bezoekadres: Groesbeekseweg 186 - Tel. 024-2001 112 
BTW Nummer: NL 8174.66.186   -   Kamer van Koophandel: 17242084   -
Algemene Voorwaarden
Follow Advocaatboxmeer on Twitter