"De advocaten die recht achter u staan"Remmen & Spiertz Advocaten heet sinds 1 juli 2017
Spiertz Advocaten

Wij zijn verhuisd en houden thans kantoor aan de:

Groesbeekseweg 186
6523 PC NIJMEGEN

Remmen & Spiertz advocaten is uw partner op het gebied van ondernemings- en arbeidsrecht. Onze focus ligt daarbij op de MKB-ondernemer. wij zijn uw sparringpartner om uw onderneming juridisch goed te positioneren, adviseren u lopende uw exploitatie en daar waar nodig lossen wij met u de conflicten op. Conflicthantering buiten rechte heeft de voorkeur, daar waar nodig voeren we voor u de noodzakelijke gerechtelijke procedures.

Wij werken niet alleen voor u. Wij werken juist mét u. Uw focus ligt daarmee op het ondernemen. Wij ontzorgen.

Daarnaast zijn wij altijd bezig met het ontwikkelen van services die voor ondernemers een meerwaarde bieden. Momenteel zijn dit een tweetal standaard services. De cursus Ondernemen+ wordt verzorgt op verzoek van een specieke doelgroep.  Lees hieronder meer over ons aanbod: 


1.  TOTAL COMPANY SCAN
2. Seminars voor ONDERNEMEN
3. Seminars ONDERNEMEN+===

1. TOTAL COMPANY SCAN
TOTAL COMPANY SCAN
 

Kijkt u zondags wel eens naar Business-Class? In de reclameblokken ziet u dan  met regelmaat  reclame voor de Total Body Scan van Prescan: je laat je onderzoeken terwijl je geen gezondheidsklachten hebt. Uit de reclame blijkt dat er veelal toch allerlei ernstige aandoeningen naar voren komen. Kracht van de vroegtijdige signalering is dat behandeling veelal succesvol is. Zonder dit onderzoek was je er niet tijdig bij geweest.
 
Als ondernemer heb je bij zo’n scan mogelijk dus belang. Je kunt het je eigenlijk niet permitteren om ziek te worden. Maar wat voor uw lichaam geldt is evenzeer van belang voor
uw onderneming. Ook voor uw bedrijf wilt u risico’s eigenlijk tijdig signaleren en problemen oplossen. Maar hoe doet u dat?
 
EENVOUDIG
Remmen & Spiertz heeft hiervoor de Total Company Scan ontwikkeld:
Een van onze advocaten bezoekt uw bedrijf. Samen met u lopen wij een check-list na waarmee we de belangrijke onderdelen van uw bedrijfsvoering in kaart brengen, vaststellen of hierin adequaat in voorzien. Wij geven u advies hoe u eventuele problemen kunt oplossen. Als blijkt dat uw onderneming alle risico’s in beeld heeft dan schept dat voor u zekerheid, een veilig gevoel. Blijkt dat er punten verbeterd kunnen worden dan heeft u daarmee de nodige handreikingen om de verbeteringen door te voeren. Dat is dan een zorg minder.
 
WAT KOST DAT?
Helemaal niets, behalve een uurtje van uw tijd. Wij vinden dat wij onze relaties zo goed mogelijk moeten informeren over mogelijkheden en onmogelijkheden van de juridische aspecten van het zaken doen. Als onze relatie zich daarvan bewust is dan helpt dat enorm. Zou er onverhoopt toch een conflict ontstaan dan is de juridische uitgangspositie van onze relatie beter en is de kans van slagen groter. Dat is een groot voordeel.
 
Interesse? Laat u overtuigen door onze aanpak!
 
  2. Seminars voor Ondernemers: BASISCURSUS ONDERNEMEN
Als (startende) ondernemer loopt u tegen de nodige formaliteiten aan. U wilt aan de slag met uw producten diensten of ideeën. Toch bent u genoodzaakt om te kijken naar huur van bedrijfsruimte, arbeidsovereenkomsten voor personeel, leveringsvoorwaarden en ga zo maar door.
 
Wij zien bij onze cliënten al deze problemen langskomen en zien het wiel vaak opnieuw uitgevonden worden. Om de ondernemers in de regio te faciliteren komen wij daarom met deze praktijkgerichte basiscursus. Geen juridische hocus pocus, maar gewoon inzichtelijk maken wat er nodig kan zijn en wat je echt nodig hebt.

Dat de cursus echt iets biedt blijkt uit de volgende reacties van deelnemers: 
“Keuze onderwerpen prima. Diepgang ook goed”
“Met andere woorden, gewoon goede cursus, met leuke deelnemers”
“Zeer zeker voor herhaling vatbaar en ik zal een volgende cursus zeker aanbevelen bij mijn relaties”
 .

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen:

-Rechtsvorm kiezen;

 • -Huren van bedrijfsruimte;
 • -Personeel aannemen en ontslaan: de arbeidsovereenkomst voor bepaalde onbepaalde tijd, concurrentiebeding en relatebeding;
 • -Een contract afsluiten;
 • -Debiteurenbeleid en -beheer;
 • -gastspreker(s) over bijv.: marketing, sales, verzekeren, fiscale aspecten (in overleg met de deelnemers)
 • Daarnaast zal vrije ruimte worden ingepland teneinde de deelnemers zelf onderwerpen, vraagstukken, problemen aan te laten dragen die dan interactief en praktijkgericht zullen worden besproken.
 • Bijeenkomsten:
  12.00 uur – 12.15 uur: ontvangst
  12.15 uur - 12.45 uur: lunch met belegde broodjes, koffie, thee en melk;
  12.45 uur – 13.30 uur: inhoudelijk deel, waarvan de laatste 15 minuten vrije ruimte voor praktijkvragen.
  13.45 uur: afsluiting 
   
  Kosten
  De totale kosten voor deze cursus bedragen € 50,00 inclusief btw per deelnemer inclusief lunch.
   
  Heeft u interesse voor de volgende cursus? Meldt u dan aan via info@remmenspiertz.nl. Wij informeren u dan over de eerstvolgende mogelijkheid om aan onze seminars deel te nemen.
  Het deelnemersaantal is gezien het concept beperkt. Er is ruimte voor 10 deelnemers in verband met de interactieve opzet van de cursus.
  Bij minder dan 6 deelnemers zal de cursus geen doorgang vinden.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cyril Spiertz onder nummer 0485-581800 of  0622385700.  
  3. Ondernemen+ 
  Dit is een vervolg op de BASISCURSUS ONDERNEMEN. In deze cursus gaan wij dieper in op specifieike onderwerpen die voor ondhrnemers van belang vinden voor hun onderneming. Doel is niet om know-how over te dragen (zoals in de basiscursus), maar om de ondernemer vaardigheden bij te brengen die hem/haar in de praktijk van alle dag tot nut zijn. Dus volledig praktijkgericht.
  Deze cursus bieden wij alleen als custom-fit pakket aan. U geeft aan wat u wil en voorzien in kennis en trainers. Prijs hiervan is afhankelijk van groep, doel en onderwerpen en wordt in overleg bepaald. 

  Bezoekadres: Groesbeekseweg 186 - Tel. 024-2001 112 
  BTW Nummer: NL 8174.66.186   -   Kamer van Koophandel: 17242084   -
  Algemene Voorwaarden
  Follow Advocaatboxmeer on Twitter